پرسش و پاسخ

سوال خود را در اين قسمت مطرح كنيد

پرسش و پاسخ "۴" مورد

avatar

۱۳۹۳/۰۹/۱۹ غلامرضا سعادتی

روغنکاری ریل و بلبرینگ های دستگاه چاپ فلکس و بنر چه تاثیری بر کار دستگاه دارد؟

avatar

باعث طول عمر بیشتر قطعات مکانیکی دستگاه شده و همچنین باعث می شود کریژ بر روی ریل اصلی نرم حرکت کند و کیفیت چاپ بیشتر می شود.


avatar

۱۳۹۳/۰۹/۱۹ شاهین بابایی

اگر سنسورهای رول باز کن دستگاه چاپ فلکس وبنر به موقع رول را باز نمی کند چه اقدامی باید انجام داد؟

avatar

باید چشم رول باز کن ،چرخ دنده های مربوط به رول باز کن و سیستم های برقی دستگاه را چک کنیم .


avatar

۱۳۹۳/۰۹/۱۹ محمد رضا رضایی فرد

اگر هنگام روشن کردن دستگاه چاپ فلکس و بنر موتورهای دستگاه دستور نگرفت چه باید کرد؟

avatar

ابتدا اطمینان حاصل نمایید که اشکال نرم افزاری نیست. در مرحله بعد سرودستگاه وموتور دستگاه را چک نموده وبعد پاورهایی را که برق ورودی موتور و سرو را تامین می نماید کنترل نمایید.


avatar

۱۳۹۳/۰۹/۱۹ سینا عبداللهی

در صورتی که پمپ دستگاه چاپ فلکس و بنر مرکب را خوب پمپ نکند چه اقدامی باید انجام داد؟

avatar

1- مطمئن شوید که کریژ برد به سابتانک دستور می دهد

2- شناور سابتانک را باز کرده و آنرا خوب شستشو دهید تا اگر لختگی رنگ وجود دارد از بین برود.

3- پمپ مرکب را چک کنید و مطمئن شوید که برق به سر پمپ مرکب می رسد.

4- مطمئن شوید که پمپ مرکب هوا نگرفته باشد در اینصورت باید آنرا هواگیری نمایید